Det är många som redan använder vårt enkätverktyg

Vårt enkätverktyg används både inom den privata och offentliga sektorn. Några exempel är Unionen, Uppsala Kommun, LRF, Norra skogsägarna, LR-Revison, Fackförbundet ST, Handelsanställdas förbund, Norrtälje kommun, Vision, Esculapen, Sigtuna folkhögskola, Farmaciförbundet, Sensus studieförbund, Hotell- och restaurangfacket, Svenska kyrkan m.fl.


tl_files/images/Kundloggor/Unionen.png

Unionen

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund. De har cirka 500 000 medlemmar, varav 36 000 förtroendevalda i över 65 000 företag och organisationer 

Unionen använder vårt enkätverktyg både centralt och ute i de olika verksamhetsdelarna. De genomför både interna undersökningar och olika typer av externa medlemsundersökningar. Den största undersökning som Unionen genomfört med hjälp av Plan Survey skickades till 35.000 medlemmar.

tl_files/images/Kundloggor/Sensus.png

Sensus studieförbund

Sensus studieförbund finns över hela landet och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Allt från dans, teater och musik till samtalsgrupper, ledarutveckling och yrkesutbildningar. 

Sensus studieförbund använder vårt enkätverktyg både centralt samt i varje enskild region (11st). De använder verktyget för både för sina interna undersökningar samt sina externa kursutvärderingar. Vi har tillsammans med Sensus även utvecklat en rad kundanpassade moduler för att Plan Survey optimalt ska passa deras verksamhet.

tl_files/images/Kundloggor/Uppsala kommun.png

Uppsala kommun

Uppsala kommun använder vårt enkätverktyg Plan Survey både för sina interna och externa undersökningar. Viktigt i deras val av verktyg var användarvänlighet, säkerhet samt anonymitet för respondenterna. De arbetar både med enkäter via e-post samt pappersenkäter. 

tl_files/images/Kundloggor/LR.png

LR Revision i Sverige

LR Revisions delägarföretag har över 50 kontor från Malmö till Övertorneå. Samarbetet sker genom ett gemensamt ägt servicebolag, LR Revision Sverige AB. Servicebolaget arbetar med utveckling, utbildning, marknadsföring, rådgivning och gemensamma inköp.

Vi hjälper LR Revision att genomföra en årlig kundundersökning för alla deras 52 kontor runt om i Sverige. Uppdraget är ett sk fullserviceuppdrag, dvs att vi hanterar allt från start till mål.

 

tl_files/images/Kundloggor/Loggavision.jpg

Vision

Vision är det ledande fackförbundet för offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, landsting och kyrka. 

Vision använder vårt enkätverktyg Plan Survey både för att skicka enkäter till fackliga ombud och till sina medlemmar. Viktigt i deras val av verktyg var användarvänlighet och flexibilitet.

tl_files/images/Kundloggor/Farmacifoerbundet.png

Farmaciförbundet

Farmaciförbundet är apoteksbranschens heltäckande fackförbund. Med drygt 7.000 medlemmar finns alla yrkesgrupper som konsumenten möter på ett svenskt apotek.

Farmaciförbundet använder vårt enkätverktyg Plan Survey både för att skicka enkäter till fackliga ombud och till sina medlemmar. Viktigt i deras val av verktyg var användarvänlighet och flexibilitet.