E-poststudsar


Vad är en studs?

När ett e-postmeddelande av någon anledning inte kan nå mottagaren så studsar det tillbaka till avsändaren.
 

Hur många studsar är normalt?

Antalet studsar beror främst på hur aktuellt epostregister du använt eftersom de flesta studsar beror på felaktiga adresser. Om du skickar externa undersökningar och har ett normalt underhållet register så kan antal studsar vara upp till 10% utan att det är onormalt.

Vad orsakar studsar?
Studsar kan uppkomma på grund av en rad olika anledningar, där en felaktig adress oftast är den vanligaste orsaken.


Felaktig e-postadress

Den vanligaste orsaken till en studs är att adressen inte är korrekt, dvs att namnet är felstavat eller att personen inte längre arbetar kvar.


Personen har en överfull e-postlåda

Vissa verksamheter sätter en gräns för sina användare hur mycket användarna får ha i sina e-postlådor. När de överskrider denna gräns så får de längre inga fler e-postmeddelanden till dess att de rensar ut sina e-postlådor.

Domänen ”finns inte”

Detta behöver inte betyda att domännamnet inte finns. Men av någon anledning så går den inte att nå. Det kan tex bero på att mottagarens server är nere, eller att de håller på att peka om sin domän.

Spamfilter

Spamfiltren utvecklas löpande vilken kan innebära att ditt e-postmeddelande ibland kan klassas som spam. Vi arbetar kontinuerligt med att justera vår e-postserver för att minimera spam-risken.


Hur hanterar enkätverktyget studsar?

När PlanSurvey får tillbaka ett felmeddelande från mottagarens e-postserver så flyttas mottagarens adress från adresslistan till fliken Studsar. Verkar felet vara av temporär karaktär (mjuk studs) så kommer PlanSurvey automatiskt att försöka skicka meddelandet igen.


Vad ska du göra när du får studsar?

Studsar är främst till för att du ska kunna rätta upp felaktiga adresser i era register för att förbättra framtida utskick. Kontrollera i ert register när du får en studs att e-postadressen är korrekt stavad och att personen fortfarande jobbar kvar. 

Är adressen felstavad så kan du om du vill ändra adressen direkt i enkätverktyget så skickas enkäten med korrekt adress ut på nytt. Studsar en adress som är korrekt kan det bero på andra tekniska saker som ligger utanför din kontroll och dessa blir således en felmarginal för din undersökning.


The Art Of Planning - enkelt, och på dina villkor