Enkäter via e-post ger en bra svarsfrekvens

Undersökningar via e-post ger ofta fler svar än motsvarande undersökning via brev, och till en betydligt lägre kostnad är om du ska genomföra samma undersökning via telefon. En normal svarsfrekvens för enkäter via e-post är:

  • Ca 30-60 % vid kundundersökningar
  • Ca 70-90% vid interna undersökningar

Hur stor just din svarsfrekvens blir för en specifik undersökning beror till stor del på kvalitén på dina e-postadresser (hur många är felaktiga), relationen till respondenterna (hur frekvent har de kontakt med din verksamhet), hur många frågor din enkät har samt hur många påminnelser du gör (vi rekommenderar alltid två stycken).

Kontakta oss gärna om du är osäker på om enkäter via e-post skulle passa just din målgrupp.

<< Tillbaka

”Enkätverktyget PlanSurvey är det mest pedagogiska alternativet”
Johanna Lindell, Sensus studieförbund

”Plan Survey har en enkel redovisningsdel som är suveränt bra”
Marie Siberg, Uppsala kommun