Utbildning

Förutom en kort introduktion via telefon som alltid ingår när du köper ett abonnemang av vårt enkätverktyg, så kan vi erbjuda en rad olika utbildningar på plats hos er.

Grundutbildning i enkätverktyget

Målet med utbildningen är att deltagarna själva ska kunna skapa enkäter samt hantera epostlistor och påminnelser. Under utbildningen får deltagarna använda sitt eget konto och praktiskt öva på de flesta av funktionerna i verktyget.

Längd: Halvdag
Gruppstorlek: 4- 6 deltagare
Plats: Hos er

Skapa ännu bättre enkäter

Målet med utbildningen är att deltagarna ska bli bättre på att skapa bra frågor, och använda säljande texter för att öka svarsfrekvensen.  Under utbildningen används deltagarnas egna undersökningar som utgångspunkt för diskussioner och praktiska övningar. En sidoeffekt är att deltagarna efter utbildningen kommer att ha färdiga frågor och formuleringar som de praktiskt kan använda för sina enkäter.

Längd: Heldag
Gruppstorlek: 4- 6 deltagare
Plats: Hos er


Bli ännu bättre på att analysera resultatet

Målet med utbildningen är att deltagarna ska bli bättre på att analysera resultatet av sina undersökningar. Under utbildningen kommer vi bland annat gå igenom hur man använder korstabulering och urval för att hitta intressanta samband, samt hur felaktigt ställda frågor påverkar resultatet och analysen.

Längd: Halvdag
Gruppstorlek: 4- 6 deltagare
Plats: Hos er