Det är många som redan använder vårt enkätverktyg

Vårt enkätverktyg används både inom den privata och offentliga sektorn. Några exempel är Sensus studieförbund, Uppsala kommun, LR-revision, Sigtuna folkhögskola, Husbyggnadsvaror HBV, Fackförbundet ST, Teaterförbundet, Sofrosyne, Publikt, Hotellrevyn, Svenska kyrkan, Arbetslivsresurs m.fl.

 

tl_files/images/Kundloggor/Sensus.png

Sensus studieförbund

Sensus studieförbund finns över hela landet och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Allt från dans, teater och musik till samtalsgrupper, ledarutveckling och yrkesutbildningar. 

Sensus studieförbund använder vårt enkätverktyg både centralt samt i varje enskild region (11st). De använder verktyget för både för sina interna undersökningar samt sina externa kursutvärderingar. Vi har tillsammans med Sensus även utvecklat en rad kundanpassade moduler för att Plan Survey optimalt ska passa deras verksamhet.

tl_files/images/Kundloggor/Uppsala kommun.png

Uppsala kommun

Uppsala kommun använder vårt enkätverktyg Plan Survey både för sina interna och externa undersökningar. Viktigt i deras val av verktyg var användarvänlighet, säkerhet samt anonymitet för respondenterna. De arbetar både med enkäter via e-post samt pappersenkäter. 

tl_files/images/Kundloggor/LR.png

LR Revision i Sverige

LR Revisions delägarföretag har över 50 kontor från Malmö till Övertorneå. Samarbetet sker genom ett gemensamt ägt servicebolag, LR Revision Sverige AB. Servicebolaget arbetar med utveckling, utbildning, marknadsföring, rådgivning och gemensamma inköp.