Ett kraftfullt enkätverktyg i en enkel förpackning

Standardfunktionerna i PlanSurvey räcker långt. Har du specifika behov för dina undersökningar så kan du enkelt skräddarsy funktionerna i ditt enkätverktyg med hjälp av en rad olika tillval.

Skapa enkäter standard tillval
Skapa envalsfrågor (radioknappar)
x
Skapa flervalsfrågor (klickboxar)
x
Skapa matrisfrågor x
Skapa skalfrågor (tex 1-6)
x
Skapa öppna frågor (textinmatningsfält)
x
Skapa kommentarsfält (till en fråga)
x
Skapa tvingande frågor x
Skapa hoppfrågor (vid specifikt svar, hoppa till fråga...)

x
Skapa rangordningsfrågor (inbördes rangordning av svarsalternativ)

x
Skapa texter för 1:a och sista sidan x
Använd tidigare enkät som mall x
Skapa interna mallar (när man har flera konton)

x
Neutralt grafiskt tema x
Eget anpassat grafiskt tema

x
Skapa enkäter för flera olika språk
x
Skapa en pdf av enkäten x  
     
Skicka/publicera enkäter    
Skapa e-posttexter för utskick x
Importera e-postadresser x
Schemalägg e-postutskick x  
Hantera e-postdupletter x
SSL-kryptering mot respondenter
x
Unik länk till varje respondent x
Hantering av e-poststudsar x
E-postnotifikationer
x
Importera bakgrundsvariabler via e-postlista
x
Automatiska påminnelser x
Publicera på webbplats/intranät x
     
Statistik/analys    
Svarsfrekvens
x
Svarsfrekvens per fråga x
Urvalsfilter x
Korstabulering x
Tabeller x
Stapeldiagram (frekvens) x
Stapeldiagram (procent) x
Pajdiagram x
Trenddiagram (jämför skalfrågor över tid) x  
Medelvärden (skalfrågor) x
Standardavvikelse (skalfrågor) x
Sammanställning av kommentarstexter x
Koppling av kommentar till enkät x
Manuell inmatning av pappersenkäter
x
Exportera resultatet som PDF x
Exportera resultatet till Excel x
Exportera resultatet till SPSS
x
Import av data från tidigare verktyg
x