Ett enkätverktyg för alla typer av undersökningar

Oavsett om du arbetar inom privat sektor, offentlig sektor eller inom en medlemsorganisation så täcker PlanSurvey dina behov av både externa och interna undersökningar. Enkätverktyget bygger främst på att skicka enkäter via e-post, men du kan även skapa pappersenkäter eller lägga upp en länk på webbplatsen eller intranätet när behovet finns.


Årlig kundundersökning

Att använda enkäter för att genomföra sin årliga kundundersökning är både ett enkelt och billigt sätt. Oavsett om du har ett krav (ISO) på att genomföra en kundundersökning eller inte så har du en stor nytta av att årligen följa upp vad kunderna tycker.

Kunduppföljning efter leverans

Genom att skicka en enkät direkt efter kunden genomfört sitt köp så får du många fördelar. Du kan fånga upp om något gick fel. Säljare, konsulter m.fl. får en direkt feedback av sitt arbete. Ni får ovärderlig information om eventuella brister och förbättringsmöjligheter. Exempel på en kunduppföljning

Kursutvärderingar

Enkätundersökningar är ett ovärderligt hjälpmedel för verksamheter som säljer och genomför utbildningar. På ett enkelt sätt kan man skicka en enkät inför utbildningen för att kartlägga gruppens förkunskaper och förväntningar, för att sedan följa upp vad deltagarna tyckte om utbildningen efteråt.
Exempel på en kursutvärdering

Seminarieuppföljningar

Det finns tre tydliga fördelar med att skicka en enkät efter ett genomfört seminarie. Dels så får respons på det genomförda seminariet. Dels får du synpunkter hur seminariet kan förbättras nästa gång. Dels kan du fånga upp deltagarnas intresse och omsätta det i en konkret kontakt.

Projektutvärderingar

Enkätundersökningar är ett ovärderligt hjälpmedel för verksamheter som vill utvärdera sina projekt. På ett enkelt sätt kan man skicka en enkät inför projektet för att kartlägga förväntningar, för att sedan följa upp vad deltagarna tyckte om projektet efteråt.

Utbildningsuppföljningar 

Enkäter gör det enkelt för dig att följa upp interna utbildningsinvesteringar. Fyllde utbildningen sitt syfte? Höll utbildningen rätt nivå? Hur var kvalitén på utbildningsleverantören? m.m.
Exempel på en utbildningsuppföljning

Interna kartläggningar 

Använd enkäter för att enkelt göra interna kartläggningar. Vad har du för utbildningsbehov? Hur fungerar din närmaste chef? Hur fungerar interna möten? Hur ser du på dina IT-verktyg? Hur fungerar dina interna projekt? Möjligheterna är många, tillvägagångssättet alltid lika enkelt. Exempel på en intern kartläggning

 

”Plan Survey är det mest pedagogiska alternativet”
Johanna Lindell, Sensus studieförbund

”Plan Survey har en enkel redovisningsdel som är suveränt bra”
Marie Siberg, Uppsala kommun